Terug naar boven

Beleid voor de bescherming van persoonsgegevens

Persoonlijke informatie. Als zodanig moeten ze met de grootste zorg worden beschermd.

Privacy is een grondrecht en een van de kernwaarden van Justiscall.

Justiscall verbindt zich ertoe de Franse en Europese regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens na te leven, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) van 27 april 2016 (“RGPD”) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978 Modifiee ("LIL").

We werken samen met de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor gegevensbescherming, op Europees niveau en voor elk land waar we zijn gevestigd, met de publieke actoren die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van het rechtsstelsel, evenals met alle vertegenwoordigers van de klanten, juridische professionals , om ervoor te zorgen dat we voldoen aan al onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Justiscall heeft een team dat zich toelegt op de bescherming van persoonsgegevens, waaronder met name een functionaris voor gegevensbescherming die is aangegeven bij de CNIL, een beveiligingsteam, een juridisch team en ingenieurs gespecialiseerd in gegevensbescherming.

De persoonsgegevens van klanten die gebruikmaken van de diensten van Justiscall worden gehost door een fysieke infrastructuurhost en uitbesteder die gecertificeerd is.fikation SSL

 

Voor meer informatie over de verbintenissen van Justiscall om de persoonlijke gegevens van zijn gebruikers te beschermen, kunt u ons Handvest voor gegevensbescherming voor klanten raadplegen evenals dat bedoeld voor  juridische professionals.

 

DEFINITIES

De termen die in dit Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens (hierna "Beleid") met hoofdletters worden gebruikt, zijn gedefinieerd.

DOEL VAN DIT BELEID

Via dit Beleid informeert Justiscall Gebruikers over hoe Justiscall en Juridische Actoren hun Persoonsgegevens verwerken.

Het is van toepassing op alle gebruikers van het Justiscall-platform.

 

OORSPRONG VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Gebruikers worden geïnformeerd over de doeleinden waarvoor hun Persoonsgegevens worden verzameld via (i) de informatie die wordt vermeld in de verschillende online formulieren voor gegevensverzameling; (ii) het Cookiebeleid en (iii) dit Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.

 1. Persoonlijke gegevens verzameld van de gebruiker

Alle Persoonsgegevens betreffende Gebruikers en/of hun Familieleden worden van hen verzameld door (i) Justiscall bij het aanmaken van hun Gebruikersaccounts of via de formulieren of andere documenten die zij invullen als onderdeel van het gebruik van de Diensten; of door (ii) Juridische Actoren, Justiscall Abonnees, bij het maken van online afspraken en meer in het algemeen in het kader van enig overleg of opvolging van de cliënt.

 1. De Persoonsgegevens die Justiscall automatisch verzamelt wanneer: het gebruik van de Diensten

Justiscall verzamelt automatisch, in het bijzonder door het gebruik van Cookies, Persoonsgegevens tijdens het Gebruik door Gebruikers van de Diensten.

IDENTITEIT VAN VERANTWOORDELIJKE VERWERKING

De verwerkingsverantwoordelijke is, in de zin van de AVG, de persoon die de middelen en fibehandeling kenmerken. Verwerker is een persoon die persoonsgegevens verwerkt in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke. Hij handelt onder het gezag van de verwerkingsverantwoordelijke en in zijn instructies.

 

Afhankelijk van de verwerkte Persoonsgegevens kan Justiscall optreden als Verwerkingsverantwoordelijke of Verwerker namens JUSTISCALL Actors.

Justiscall is Gegevensbeheerder: Persoonsgegevens van gebruikers verzameld als onderdeel van het aanmaken en beheren van de gebruikersaccount, hun browsen op de site en hun gebruik van het Justiscall-platform.

De Acteurs , Abonnees op de Diensten, zijn Managers  Persoonsgegevens verzameld in het kader van een consultatie of opvolging van de Klant. Justiscall treedt dan op als Onderaannemer.

Of het nu een gegevensbeheerder of een onderaannemer is, Justiscall neemt de juiste maatregelen om de bescherming en vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens die het in zijn bezit heeft of verwerkt, te waarborgen in overeenstemming met de bepalingen van de AVG en de nationale wetgeving.

DOELEINDEN EN VERWERKING VAN VERZAMELDE PERSOONLIJKE GEGEVENS

 1. Noodzaak van collectie

Bij het gebruik van het Platform deelt de Gebruiker aan Justiscall bepaalde Persoonsgegevens mee die nodig zijn voor het leveren van de gevraagde Dienst. Indien de Gebruiker de gevraagde informatie niet wenst te verstrekken, of zich verzet tegen het gebruik ervan door Justiscall, kan het zijn dat de Gebruiker geen toegang heeft tot bepaalde delen van de Site of de Diensten en dat Justiscall mogelijk niet in staat is om op zijn verzoek te reageren .

 1. Bewaartermijnen

Alle verzamelde Persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard voor een beperkte periode, afhankelijk van het doel van de verwerking en de wetgeving die van toepassing is op de Diensten.

Justiscall bepaalt de bewaartermijnen voor Persoonsgegevens uitsluitend in haar hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke. In het kader van de verwerkingen uitgevoerd als Onderaannemer handelt Justiscall uitsluitend in opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijken en bepaalt niet zelf de bewaartermijn van de Persoonsgegevens.

Voor elke vraag of verduidelijking over de bewaartermijn van Persoonsgegevens waarvoor Justiscall slechts een Verwerker is, raden wij u aan rechtstreeks contact op te nemen met de gegevensbeheerder.

Aan het einde van de bewaartermijnen worden de persoonlijke gegevens van de gebruikers permanent verwijderd of geanonimiseerd.

Gezien de wettelijke verplichtingen van juridische archivering, zullen de gegevens waarschijnlijk, op hun eigen tools, de persoonlijke gegevens van gebruikers gedurende een periode van één jaar bewaren.

 1. Beschrijving van mappen
 • Lijst waarvoor Justiscall optreedt als Beheerder.

Waarom worden Persoonsgegevens gebruikt?

Welke Persoonsgegevens worden gebruikt?

Op welke rechtsgrond worden Persoonsgegevens verwerkt?

Hoe lang worden Persoonsgegevens bewaard?

 

 

 

3 jaar vanaf de laatste gemaakte afspraak in het geval van inactiviteit van het gebruikersaccount

Justiscall Gebruikersaccountbeheer:

–  aanmaak en beheer van het gebruikersaccount;

–  visualisatie en beheer van het zorgtraject van de gebruiker (afspraak rechtstreeks op de site gemaakt en geïnformeerd door de juridische actoren via hun agenda);

–  contact met juridische professionals

Voor elke Gebruiker en, indien van toepassing, voor elk Verwant voor wie een Gebruiker een afspraak maakt via zijn Gebruikersaccount:

– Achternaam (en geboortenaam), Voornaam,

– Wachtwoord (versleuteld),

- E-mailadres,

- Telefoon nummer,

– Accountgegevens: datum en tijd van aanmaak en verwijdering van het account.

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de Betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op diens verzoek worden genomen (acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden)

WAAR

totdat de Gebruiker om verwijdering verzoekt.

In het geval van profielen die zijn aangemaakt namens Familieleden, wanneer deze zijn gekoppeld aan meerdere Gebruikersaccounts, zal het verwijderen van een Gebruikersaccount niet leiden tot het verwijderen van het Relatieve profiel van de andere Gebruikersaccounts waaraan het is gekoppeld.

 

 

 

 

Totdat de Gebruiker het Document of zijn Justiscall-account verwijdert.

Beheer en delen door gebruikers van hun documenten en die van hun familieleden

– Achternaam (en geboortenaam), voornaam;

– Geschiedenis van benoemingen;

– Documenten gedeeld door de Gebruiker.

Alle Documenten die via de Site worden opgeslagen en uitgewisseld, worden versleuteld en ontoegankelijk voor Justiscall.

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op diens verzoek worden genomen (acceptatie van de gebruiksvoorwaarden)

Om zich te beschermen tegen ongewenste verwijdering en gerelateerde rechtszaken, kan Justiscall het verwijderde document zeven (7) dagen bewaren vanaf het verwijderingsverzoek.

Na deze periode wordt het Document definitief verwijderd.

Verstrekking van openbare juridische informatie beschikbaar op Justiscall

– Achternaam (en geboortenaam), Voornaam,

- E-mailadres

- Telefoon nummer

- Geslacht

- Plattelandsstad

- Geboortedatum

– Elektronisch identificatiecertificaat (Token ID)

– Naam, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, land/stad van familieleden

 

 

– Informatie beschikbaar op Justiscall

 

Tot intrekking door

– Delen van aanbevelingen van openbare juridische campagnes uit erkende bronnen

Toestemming

de Gebruiker met zijn toestemming

 

 

Volgens de onderzoeken:

 

 

Enquêtes uitvoeren optioneel

- Naam,

- Voornaam,

 

De antwoorden op

– over de Diensten van Justiscall, en hun mogelijke evoluties,

- Leeftijd,

- Geslacht,

- Telefoon nummer

 

vragenlijsten worden 2 weken na verzending bewaard

– verzameling van getuigenissen van gebruikers over de sector en hun ondersteuning,

en post,

– Beroepsactiviteit,

- Familie situatie,

– Diverse vragen over de justitiële of boekhoudkundige sector

Toestemming

bij Justiscall.

Aan het einde van deze periode worden de Persoonsgegevens geanonimiseerd.

– analyse van het gebruikerstevredenheidspercentage, enz.

, de beoordeling

van tevredenheid met

 

 

 

Diensten enz.

 

 

Verstrekking van informatie aan Gebruikers met betrekking tot het beheer van hun Gebruikersaccount

– Achternaam (en geboortenaam), Voornaam,

- E-mailadres

- Telefoon nummer

- Plattelandsstad

– Naam, e-mailadres, telefoonnummer, land/stad van familieleden

 

Totdat de Gebruiker zijn Justiscall-account verwijdert

– Informatie en advies met betrekking tot het gebruik van de Justiscall-diensten (welkomstbericht, nieuwe functies, upgrades, enz.)

Gerechtvaardigd belang

WAAR

Tot tegenstand.

Gebruik van applicaties en apparaten (browsen op de site en gebruik van het Justiscall-platform)

– Gegevens voor verbinding en gebruik van het Platform (datum en tijd van bezoek aan de Site of gebruik van de Dienst, sessie-ID),

– computerapparatuur die wordt gebruikt voor navigatie,

- IP adres.

Gerechtvaardigd belang van Justiscall

Voor verbindingslogboeken: 6 maanden vanaf de laatste gemaakte afspraak.

Voor het IP-adres: 1 jaar vanaf de dag van registratie.

 

Werking van de Teleconsultatiedienst

– Informatie met betrekking tot de duur van het videoconsult, het houden van het videoconsult,

– de kwaliteit van beeld en geluid, met als doel de Teleconsultatiedienst te verbeteren;

– Feedback van gebruikers op de teleconsultatiedienst

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op diens verzoek worden genomen (acceptatie van de gebruiksvoorwaarden)

5 jaar vanaf het Teleconsult

Gebruikersfeedback op de Teleconsultatiedienst wordt na 90 dagen automatisch verwijderd.

Preventie en bestrijding van computerfraude (spammen, hacken, enz.)

– Verbindings- en gebruiksgegevens voor de Site of het Justiscall Platform,

– computerapparatuur die wordt gebruikt voor navigatie,

- IP adres.

Gerechtvaardigd belang van Justiscall

Voor verbindingslogboeken: 6 maanden vanaf de laatste gemaakte afspraak

Voor het IP-adres: 1 jaar vanaf de registratie

Ondersteuning bieden aan de gebruiker

- Achternaam voornaam,

- E-mailadres,

– inhoud van het verzoek,

– Identiteitsbewijs (indien nodig)

– Afsprakenhistorie (indien nodig)

– In zeldzame gevallen kan Justiscall met toestemming en onder toezicht van de Patiënt tijdelijk toegang krijgen tot de Persoonsgegevens van de Rechtspersoon om het gemelde probleem op te lossen.

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op diens verzoek worden genomen (acceptatie van de gebruiksvoorwaarden)

5 jaar vanaf aanvraag

Identiteitsbewijs: alleen bewaard voor de tijd die nodig is om de identiteit te verifiëren.

 

- Achternaam voornaam,

- E-mailadres,

– inhoud van het verzoek,

– Identiteitsbewijs (indien nodig).

 

5 jaar vanaf aanvraag

Klachten en juridische verzoeken

Wettelijke verplichting

Identiteitsbewijs: alleen bewaard voor de tijd die nodig is om de identiteit te verifiëren.

 • Lijst waarvoor Justiscall optreedt als Onderaannemer

Waarom worden Persoonsgegevens gebruikt?

Welke Persoonsgegevens worden gebruikt?

Verstrekking van een online agenda en afsprakenservice

Beheer van afspraken namens de Gebruiker of Nabestaanden, beheer van benoemingen door Juridische Actoren via hun agenda, organisatie van het kantoor of Juridische vestiging, etc.

– Achternaam, Voornaam, Geboortenaam

- Geboortedatum,

- Geboorteplaats

- Mobiele telefoon

– Vaste telefoon

- E-mailadres

– Postadres (voor huisbezoeken)

- Geslacht,

– Reden van de aanstelling met de professional, het specialisme van de behandelaar, datum van de aanstelling, frequentie van de aanstelling, plaats van de aanstelling;

– Afspraakstatus (aankomend, verleden, geannuleerd, bevestigd);

– Afspraak-ID

- Klanten ID

Levering van een teleconsultatiedienst

Beheer van teleconsultaties van gebruikers en hun familieleden

- Achternaam voornaam,

- Geboortedatum,

- Geslacht,

– Geschiedenis van Teleconsultatie afspraken

– NIR

Betaling voor de Teleconsultatiedienst

Teleconsult betalingsbeheer

– Bankgegevens (voor de Teleconsultatie Dienst).

– Datum en tijdstip van de transactie, gefactureerd bedrag, gebruikte betaalwijze.

Reisbeheer voor klantenservice

Klantopvolging, doorverwijzing van klanten naar andere platformprofessionals. Zorg voor een goede klantenservice

- Achternaam voornaam,

- Geboortedatum,

- Geslacht

– Afspraakgeschiedenis,

– Afspraak informatie

– Opmerkingen over de afspraak

Delen van documenten door de acteur.

– Achternaam (en geboortenaam), voornaam;

– Geschiedenis van benoemingen;

– Documenten gedeeld door de acteur

 

Delen door juridische actoren van documenten met hun klanten, verzending van documenten: bestellingen, ereloonlijsten, enz.

 

Klachten van klanten en juridische verzoeken Beheer door juridische actoren van juridische verzoeken van klanten met betrekking tot persoonlijke gegevens

personeel waarvoor de Juridische Actoren als Verantwoordelijke optreden

- Achternaam voornaam,

- E-mailadres,

– inhoud van het verzoek,

– Identiteitsbewijs (indien nodig).

Uitvoeren van optionele enquêtes namens de gegevensbeheerder (over de kwaliteit van de ondersteuning, creatie van gepersonaliseerde rapporten zonder dat er persoonsgegevens van de Legal Officer worden gebruikt)

– Voor enquêtes: achternaam, voornaam, e-mailadres, afspraakgeschiedenis

– Voor aangepaste rapporten: geanonimiseerde gegevens

Informatie en aanbevelingen naar klanten verzenden

Gebruik van de opslagruimte voor documenten, waarschuwing voor publicatie van nieuw document, informatie over de beschikbaarheid van juridische actoren, enz.

– Achternaam, Voornaam, E-mailadres, Telefoonnummer

Geschillenbeheer

Geschillen tussen juridische actoren en cliënten

– Achternaam, voornaam, afspraakgeschiedenis en alle relevante gegevens

Beheer van de agenda en de zorg voor klanten in geval van een gezondheidscrisis

Implementatie van een aangepaste organisatie van de firma of juridische vestiging in geval van gezondheidscrisis

– Achternaam, Voornaam, Gegevens met betrekking tot de aanstelling

– Vraag over de symptomen of de juridische status van de Patiënt voor het maken van een afspraak

 

ONDERAANNEMERS EN ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

DE PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DE GEBRUIKER WORDEN NIET VERZONDEN AAN COMMERCILE OF RECLAMEACTEURS ZONDER TOESTEMMING

 

Intern gebruik: De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen door de werknemers van Justiscall SAS en haar dochterondernemingen worden verwerkt, binnen de grenzen van hun respectieve toewijzingen en dit uitsluitend om de doeleinden van dit beleid te bereiken.

Justiscall maakt voor sommige activiteiten die verband houden met haar werking ook gebruik van de diensten die worden geleverd door verschillende gespecialiseerde bedrijven (mailing, doelgroepanalyse) waarvan de lijst op verzoek aan de betrokken personen kan worden meegedeeld via contact@Justiscall.com.

Accommodatie: Om te voldoen aan de AVG met betrekking tot Persoonsgegevens, maakt Justiscall gebruik van Amazon Web Services als Legal Data Host (HDS-gecertificeerd).

ALLE JURIDISCHE PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN GEHOOST BINNEN DE EUROPESE UNIE.

 

Grensoverschrijdende overschrijving: Om haar Diensten te verlenen, kan Justiscall gebruik maken van dienstverleners buiten de Europese Unie. Indien de doorgifte plaatsvindt naar een derde land waar de wetgeving niet is erkend als een passend beschermingsniveau voor Persoonsgegevens, zorgt Justiscall ervoor dat de nodige maatregelen worden getroffen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en AVG.

GEBRUIKERSRECHTEN

 1. Rechten van gebruikers over hun persoonlijke gegevens

In overeenstemming met de geldende Europese regelgeving hebben gebruikers van Justiscall de volgende rechten:

 • Toegangsrechten (artikel 15 AVG) en rechtfikation (artikel 16 AVG), actualisering, volledigheid van de persoonlijke gegevens van gebruikers: gebruikers hebben het recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die op hen betrekking hebben en die in het bezit zijn van Justiscall en om rectificatie of bijwerking ervan te verzoeken.
 • Recht op gegevenswissing Persoonsgegevens van Gebruikers (Artikel 17 van de AVG), wanneer (i) ze niet langer nodig zijn, (ii) de Gebruiker zijn toestemming heeft ingetrokken, (iii) de Gebruiker zich verzet tegen de verwerking, (iv) de verwerking onrechtmatig is of voldoen aan een wettelijke verplichting. (Meer informatie gebruiksaanwijzing)
 • Recht om toestemming op elk moment in te trekken (artikel 13-2c AVG) als deze verwerking is gebaseerd op toestemming.
 • Recht op beperking de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers (artikel 18 AVG): Dit recht houdt in dat de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers waartoe Justiscall kan overgaan, wordt beperkt, zodat de persoonsgegevens worden bewaard, maar dat Justiscall deze niet niet kan gebruiken of
 • Recht van oppositie op de verwerking van persoonlijke gegevens van gebruikers (artikel 21 AVG): gebruikers kunnen te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonlijke gegevens wanneer de verwerking is gebaseerd op het legitieme belang van
 • Recht op overdraagbaarheid Persoonsgegevens die Gebruikers hebben verstrekt, wanneer deze Persoonsgegevens onderworpen zijn aan geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een contract (Artikel 20 AVG). Gebruikers hebben het recht om de persoonlijke gegevens die op hen betrekking hebben te verplaatsen, te kopiëren of door te geven vanuit de Justiscall-database naar een
 • sterf gelijkfihet lot van Persoonsgegevens bepalen van Gebruikers na hun overlijden en om te kiezen aan wie Justiscall hun Persoonsgegevens al dan niet moet doorgeven aan een derde partij die ze eerder hebben aangewezen (meer informatie). Zodra Justiscall kennis krijgt van het overlijden van een Gebruiker en bij gebrek aan instructies van hem, verbindt Justiscall zich ertoe zijn Persoonsgegevens te vernietigen, tenzij het bewaren ervan noodzakelijk blijkt voor bewijsdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals het bijhouden van patiëntendossiers) )

Voor meer informatie over hun rechten, kunnen Gebruikers raadplegen de CNI-websiteL.

 1. Modaliteiten voor het uitoefenen van de rechten van Gebruikers over hun Persoonsgegevens:
 • Voor alle verzoeken met betrekking tot Persoonsgegevens waarvoor Justiscall is Aansprakelijk.

Indien de Gebruiker wenst te weten hoe Justiscall zijn Persoonsgegevens gebruikt, of om zijn rechten uit te oefenen, kan de Gebruiker contact opnemen met Justiscall via e-mail op contact@Justiscall.com.

In dat geval moet de Gebruiker aangeven welke Persoonsgegevens hij wenst te corrigeren, bijwerken of wissen door Justiscall door zich nauwkeurig te identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort) of enig ander identiteitsbewijs.

 • Voor alle verzoeken met betrekking tot Persoonsgegevens waarvoor Justiscall is onderaanneming :

Indien de Gebruiker zijn rechten wenst uit te oefenen, kan hij contact opnemen met de professional, Verwerkingsverantwoordelijke.

Justiscall kan, op verzoek van de professional, deze laatste assisteren bij de opvolging van de verzoeken die door zijn klanten worden verzonden, maar kan niet rechtstreeks reageren op de verzoeken van de genoemde klanten.

Verzoeken tot verwijdering van Persoonsgegevens zijn onderworpen aan de wettelijke verplichtingen van Justiscall, in het bijzonder met betrekking tot de bewaring of archivering van documenten.

Bij decreet nr. 2021-1363 van 20 oktober 2021 beveelt de premier daarom de aanbieders van elektronische communicatie, "gezien de ernstige en huidige bedreiging voor de nationale veiligheid", om de verkeers- en locatiegegevens te bewaren die zijn opgesomd in de twee andere decreten van hetzelfde besluit. dag voor een periode van een jaar. Decreet nr. 2021-1362 somt de gegevens op die de identificatie mogelijk maken van elke persoon die heeft bijgedragen tot de creatie van online geplaatste inhoud, overeenkomstig artikel 6, II, van de wet van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in internet. 'Digitale economie. Aan de informatie over de gebruiker, vergelijkbaar met die voorzien in Decreet nr. 2021-1361, voegt het gegevens toe over verbindingen en bewerkingen voor het maken van inhoud. Ø Afl. nr. 2021-1361, 20 okt. 2021, PB 21 okt. Ø decr. nr. 2021-1362, 20 okt. 2021, PB 21 okt. Ø decr. nr. 2021-1363, 20 okt. 2021, PB 21 okt. Ø Arrest Raad van State Aansluitgegevens: validatie bewaarplicht – Raad van State 21 april 2021

 

Gebruikers kunnen een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, en in het bijzonder de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

“COOKIES” EN INTERNETTAGS

Raadpleeg ons Cookie-informatiebeleid.

SOCIALE NETWERKEN

Elke Gebruiker heeft de mogelijkheid om te klikken op de pictogrammen die zijn toegewezen aan de sociale netwerken Twitter, Facebook, Linkedin en Instagram die op de Site of op het Justiscall-platform verschijnen.

Sociale netwerken verbeteren de gebruiksvriendelijkheid van de site en helpen deze te promoten door te delen. De Video Sharing Services maken het mogelijk om de Site te verrijken met video-inhoud en de zichtbaarheid ervan te vergroten.

Wanneer de Gebruiker op deze knoppen klikt, kan Justiscall toegang krijgen tot de persoonlijke informatie die de Gebruiker als openbaar heeft aangegeven en toegankelijk is vanaf zijn Twitter-, Facebook-, Linkedin- en Google plus-profielen. Justiscall maakt of gebruikt echter geen database die onafhankelijk is van Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus van de persoonlijke informatie die de Gebruiker daar kan publiceren en Justiscall zal op basis van deze vooringenomenheid geen persoonlijke gegevens met betrekking tot zijn privéleven verwerken.

Indien de Gebruiker niet wil dat Justiscall toegang heeft tot de persoonlijke informatie die op de openbare ruimte van zijn profielen of sociale accounts is gepubliceerd, moet de Gebruiker de middelen gebruiken die hem door Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus ter beschikking worden gesteld. de toegang tot zijn Persoonsgegevens beperken.

VEILIGHEID

Elke Juridische Actor die Persoonsgegevens ontvangt in het kader van zijn gebruik van de Diensten, verbindt zich ertoe de veiligheid en vertrouwelijkheid ervan te garanderen.

Justiscall implementeert alle technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van de verwerking en de vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens te waarborgen.

Als zodanig neemt Justiscall alle nodige voorzorgsmaatregelen, met betrekking tot de aard van de Persoonsgegevens en de risico's die de verwerking met zich meebrengt, om de veiligheid van de Persoonsgegevens te vrijwaren en in het bijzonder om te voorkomen dat ze worden vervormd, beschadigd, of dat onbevoegde derden er toegang toe hebben (fysieke beveiliging van de gebouwen, authenticatieprocedures met persoonlijke en beveiligde toegang via vertrouwelijke identificatiegegevens en wachtwoorden, loggen van verbindingen, encryptie van bepaalde Persoonsgegevens, end-to-end encryptie…).

Justiscall voert regelmatig gedifferentieerde penetratietesten uit om de doeltreffendheid van de getroffen veiligheidsmaatregelen regelmatig te controleren, te evalueren en te beoordelen.

Privacy door ontwerp: Justiscall zorgt ervoor dat bij de planning en ontwikkeling van haar Diensten rekening wordt gehouden met gegevensbescherming en beveiliging.

PERSOONLIJKE INFORMATIE EN MINDERJARIGEN

Het gebruik van de Diensten is voorbehouden aan Gebruikers die natuurlijke personen ouder dan vijftien jaar zijn

(15) jaar in staat om obligaties aan te gaan in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

BELEIDSVOORWAARDEN

Justiscall kan dit Beleid wijzigen, aanvullen of bijwerken om rekening te houden met alle wettelijke, regelgevende, jurisprudentiële en/of technische ontwikkelingen.

In het geval van een belangrijke wijziging in dit Beleid (met betrekking tot verwerkingsdoeleinden, verzamelde persoonlijke gegevens, uitoefening van rechten, overdracht van persoonlijke gegevens van gebruikers), verbindt Justiscall zich ertoe de gebruikers schriftelijk op de hoogte te stellen binnen een minimumperiode van dertig (30) ) dagen voor hun ingangsdatum.

Indien de Gebruiker het niet eens is met de voorwaarden van het nieuwe Beleid, kan deze laatste zijn Justiscall-account verwijderen.

Na deze periode is alle toegang tot en gebruik van de Services onderworpen aan het nieuwe Beleid.

Alle gebruikers worden geïnformeerd dat de enige versie van de Gebruiksvoorwaarden (“CU”) en van het beleid dat van toepassing is, is het beleid dat online is en dat hij zonder beperking erkent en accepteert.

De Gebruiker is verplicht om te verwijzen naar de versie van de Servicevoorwaarden en het Beleid dat van kracht is op de datum van toegang tot de Diensten en telkens wanneer ze worden gebruikt.

NEEM CONTACT MET ONS OP – CONTACTGEGEVENS

Elke Gebruiker heeft de mogelijkheid om hun vragen of klachten over de naleving van dit Beleid door Justiscall te adresseren, of om Justiscall-aanbevelingen of opmerkingen te sturen die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van dit Beleid. De Gebruiker kan contact opnemen met Justiscall via het volgende adres: Justiscall contact@jurtislib .com

 

RUG
nl_NLNederlands