Takaisin alkuun

JUSTISCALL-PALVELUJEN KÄYTTÖEHDOT

 minä- ESINE

 Nämä käyttöehdot (jäljempänä "CU") on tarkoitettu määrittelemään (i) Justiscall-palvelujen käyttöehdot ja (ii) Justiscallin ja käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet.

Justiscall-alusta tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden käyttää erityisesti (i) Hakemistopalvelua; (ii) Online-aikataulu; (iii) etäkonsultointi ja/tai (iv) asiakirjojen hallinta.

Palvelut tarjotaan Käyttäjälle maksutta. Käyttäjä kuitenkin ymmärtää, että Justiscall-alustalla viitataan lakitoimiin tai tapaamisiin, jotka lakimies suorittaa asianajajan kuulemisen yhteydessä ja joista voidaan laskuttaa maksuja. Kun Justiscall tarjoaa sivustollaan yksityiskohtia ammattilaisten palkkioiden hinnoista, nämä tiedot annetaan vain tiedoksi ja käyttömukavuuden vuoksi. Justiscall ei missään tapauksessa takaa tällaisten tietojen paikkansapitävyyttä. Hoidon lopullinen hinta voi vaihdella todellisen konsultoinnin tyypin mukaan ammattilaisen kanssa voimassa olevien hoitosopimusten mukaisesti. Tämän ammattilaisen tehtävänä on ilmoittaa asiakkaalle toimenpiteensä kustannukset.

 

 • Koskee JUSTISCALL PRO -alustalle rekisteröityneitä ammattilaisia:

JUSTISCALLin käyttö edellyttää kuukausimaksun maksamista 60 € veroineen kuukaudessa eli 50 € ilman veroja. Tämä summa maksetaan heti, kun ammattilainen on rekisteröitynyt profiiliinsa. Profiilin vahvistaminen ja yleisten käyttöehtojen hyväksyminen johtaa ipso facto edellä mainitun summan veloitukseen joka kuukausi. Tämä ei ole tilaus ja ammattilainen voi keskeyttää maksun ilmoittamalla JUSTISCALLille kuukauden uudesta suoraveloituksesta. Huomaa, että mikä tahansa alkanut kuukausi erääntyy.

Tiedot, joilla lakiammattilainen lopettaa alustan käytön, on toimitettava joko sähköpostitse JUSTISCALLin sähköpostiosoitteeseen:  contact@justiscall.com tai kirjattuna kirjeenä JUSTISCALLin kotipaikan osoitteeseen. Maksun keskeyttäminen johtaa lakimiehen profiilin katoamiseen.

Maksun puuttuminen johtaa JUSTISCALL-alustan profiilin katoamiseen. Ammattilainen hyväksyy sen, että hänen profiiliinsa tallentamansa tiedot ovat vilpittömiä ja totta, ja hän on yksin vastuussa.

 

ESITTELY- TAI PUHELINNEUVOTTELUT EIVÄT OLE HÄTÄPALVELUJA. HÄTÄTILANTEESSA.

 

 1. MÄÄRITELMÄT

 Näihin käyttöehtoihin liitetyt määritelmät ovat saatavilla.

 1. PALVELUJEN KÄYTTÖEHDOT

Kuka tahansa käyttäjä voi käyttää Hakemistopalvelua ilman, että hänen tarvitsee luoda. Käyttämällä Justiscall.fr-sivuston ominaisuuksia, käyttäjä vahvistaa lukeneensa ja varauksetta hyväksyneensä nämä käyttöehdot.

 • Jokainen käyttäjä, joka luo käyttäjätilin päästäkseen online-ajanvaraus-, etäkonsultointi- ja asiakirjahallintapalveluihin, sitoutuu myös noudattamaan varauksetta näitä käyttöehtoja. Käyttäjä hyväksyy nimenomaisesti CU:n ilman rajoituksia tai varauksia tiliään luodessaan. Käyttäjätilin luominen tarkoittaa, että Käyttäjä sitoutuu täysin ja kaikilta osin sopimukseen.

3.3 Jos Käyttäjä ei hyväksy kaikkia tai osaa käyttöehtoja, hän ei saa käyttää Palveluita.

CU:t ovat voimassa siitä hetkestä lähtien, kun Käyttäjä on hyväksynyt ne, toistaiseksi siihen asti, kunnes käyttäjätiliä käyttävien käyttäjien sopimus päättyy.

KYKY : Palveluiden käyttö on varattu käyttäjille, jotka ovat yli 15-vuotiaita (15) luonnollisia henkilöitä ja jotka kykenevät sitoutumaan Ranskan ja eurooppalaisen lainsäädännön mukaisiin velvoitteisiin.

 1. KÄYTTÄJÄTILIN LUOMINEN

 

Hyötyäkseen online-ajanvaraus-, etäkonsultointi- ja asiakirjahallintapalveluista Käyttäjän on luotava online-käyttäjätili. Käyttäjätiliään luodessaan käyttäjä sitoutuu antamaan tarkat ja täydelliset tiedot henkilöllisyydestään verkkolomakkeen mukaisesti. Erityisesti hän sitoutuu olemaan luomatta väärää henkilöllisyyttä, joka saattaa johtaa harhaan Justiscallia, lakitoimijoita tai kolmansia osapuolia, ja olemaan anastamatta toisen henkilön henkilöllisyyttä. Käyttäjä sitoutuu päivittämään välittömästi tiedot, jotka hän välitti ensimmäisen yhteyden aikana käyttäjätililleen, mikäli muutoksia tapahtuu.

Tarjottujen palvelujen luonteen vuoksi Justiscall varaa oikeuden tarkastaa ja/tai varmentaa erikoistuneen kolmannen osapuolen palveluntarjoajan käyttäjän henkilöllisyyden, erityisesti pyytämällä häntä lähettämään kopion henkilöllisyydestään.

CU:n vahvistamisen ja käyttäjätilinsä luomisen jälkeen käyttäjä saa sähköisesti vahvistussähköpostin ilmoittamaansa osoitteeseen. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että annettu sähköpostiosoite on oikea tiliään luodessaan.

Mikäli Käyttäjä antaa vääriä, epätarkkoja, vanhentuneita, epätäydellisiä tai harhaanjohtavia tietoja, Justiscall voi välittömästi ilman ennakkoilmoitusta tai korvausta keskeyttää pääsyn Käyttäjätilille ja evätä pääsyn tilapäisesti tai pysyvästi kaikkiin Palveluihin tai osaan niistä.

SUHTEELLISET TILIT: Käyttäjä voi käyttää tiliään ajanvaraukseen itselleen tai sukulaiselle. Käyttäjä vahvistaa saaneensa tältä sukulaiselta luvan (i) käyttää henkilötietojaan ja rekisteröidä ne Justiscall-alustalle; (ii) varata tapaaminen hänen nimiinsä.

Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan Nearin tiliä luodessaan tai verkossa ajan varaaessaan mainitun Nearin puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen, jotta hän voi vastaanottaa ajanvaraukseen liittyvät tekstiviestit/viestintäsähköpostit sekä kaikki asiaan liittyvät asiakirjat. hänen huolekseen, jonka lakimies haluaisi lähettää hänelle. Mikäli sukulaisensa yhteystietoja ei ole mahdollista täyttää, Käyttäjä vahvistaa saaneensa Sukulaisensa etukäteen suostumuksen vastaanottaakseen hänen puolestaan tämän nimittämiseen liittyvät tiedot ja asiakirjat.

 1. PALVELUJEN KÄYTÖN TEKNISET TIEDOT

 Käyttäjätili sisältää erityisesti Justiscallin antamat Tunnisteet. Käyttäjä sitoutuu pitämään ne salassa ja olemaan paljastamatta niitä missään muodossa. Jos jokin Käyttäjän tunnisteelementeistä katoaa tai varastetaan, tämän on välittömästi ilmoitettava siitä Justiscallille, joka tämän jälkeen peruuttaa ja/tai päivittää välittömästi kyseisen Tunnisteen.

Käyttäjä on yksin vastuussa Tunnisteidensa käytöstä, erityisesti jos hän ennakkorekisteröi Tunnisteensa laitteisiin mahdollistaen näin automaattisen yhteyden palveluihin.

Kaikki käyttäjätililtä tehdyt pääsyt, Palveluiden käyttö ja tietojen siirtäminen katsotaan käyttäjän suorittamaksi.

 Tältä osin Käyttäjän on varmistettava, että hän todella katkaisee yhteyden Palveluihin jokaisen istunnon lopussa, erityisesti kun hän käyttää Palveluita julkiselta tietokoneelta.

Käyttäjän tunnisteiden katoaminen, kavaltaminen tai luvaton käyttö ja niiden seuraukset ovat yksinomaan tämän käyttäjän vastuulla. Kaikissa edellä mainituissa tapauksissa Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan Justiscallelle viipymättä sähköisellä viestillä, jossa mainitaan Tunnistensa, sukunimensä, etunimensä seuraavaan osoitteeseen: contact@Justiscall.com, jotta Justiscall voi nollata käyttäjätilin.

 1. KÄYTTÄJÄLLE OSOITETUT TEKSTIVIESTIT JA SÄHKÖPOSTIT

 

 • Varaamalla online-ajan, käyttäjä pyytää ja valtuuttaa pyydettyä ammattilaista Justiscallin kautta lähettämään hänelle tekstiviestejä ja sähköposteja (i) tapaamisten vahvistamista, peruuttamista tai muistuttamista; (ii) tiedot asiakirjan lähettämisestä; (iii) tiedot uusimismuistutuksista ja (iii) kaiken tyyppiset tiedot tehtyihin nimityksistä, erityisesti Justiscall-alustalla.
 • Lisäksi käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että kuka tahansa hänen tiimiinsä kuuluva lakimies lähettää hänelle Justiscallin kautta tekstiviestejä tai sähköposteja, jotka koskevat häntä.
 • Justiscall lähettää nämä tekstiviestit/sähköpostit sen lakiammattilaisen puolesta, jonka kanssa käyttäjä on sopinut tapaamisen Justiscall-alustan kautta tai muulla tavalla, joka on riippumaton Justiscallista. Justiscall kieltäytyy kaikesta vastuusta, jos tekstiviestiä ei vastaanoteta. teknisistä syistä, joihin se ei voi vaikuttaa.

Käyttäjä voi vastustaa tekstiviestien/sähköpostien lähettämistä. Tätä varten hänen on esitettävä pyyntö lakimiehelle, jonka kanssa hän on varannut tapaamisen. Lakimies on yksin vastuussa SMS-/sähköpostiviestien lähettämisen deaktivoimisesta, jos Asiakas vastustaa sitä.

 • Justiscal ja lakimies kieltäytyvät kaikesta vastuusta, jos Käyttäjä on syöttänyt yhteystiedot virheellisesti, mikä tekee mahdottomaksi lähettää tekstiviestejä tai sähköpostia

tarpeen online-ajanvarauspalvelun moitteettoman toiminnan ja asianmukaisen hallinnon kannalta.

 1. VELVOLLISUUDET, VELVOLLISUUDET JA OIKEUSTAKUUT

 

Justiscall ottaa käyttöön tarvittavat keinot ja toimenpiteet Palveluiden moitteettoman toiminnan ja jatkuvuuden ja laadun ylläpitämiseksi.

Käyttäjä hyväksyy, että Justiscallin rooli rajoittuu yksinkertaisen välittäjän ja teknisen palvelun tarjoajan rooliin.

Käyttäjä hyväksyy, että Justiscallia ei voida pitää vastuullisena Palveluiden keskeytyksestä tai suorituskyvyn viivästymisestä, joka on sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja erityisesti, että Palveluiden tarjoaminen riippuu useiden kolmansien osapuolten yhteyksien luotettavuudesta, saatavuudesta ja jatkuvuudesta. (televerkko-operaattorit, julkinen Internet, käyttäjälaitteet jne.) sekä Käyttäjätietojen tarkkuus ja eheys. Justiscallia voidaan vaatia keskeyttämään Palvelut Justiscallin tai jonkin sen alihankkijan suorittamaa määräaikaishuoltoa varten tai teknisen tarpeen (hätähuolto) vuoksi.

Osapuolet ovat ymmärtäneet, että Justiscall ei missään olosuhteissa ole vastuussa käyttäjille Palveluita käyttäessään aiheutuneiden välillisten vahinkojen korjaamisesta.

Lisäksi Justiscall ei ole vastuussa teoista (i) jotka johtuvat käyttäjän toimista tai huolimattomuudesta tai (ii) jotka eivät ole sovellettavien säännösten ja/tai sopimuksen mukaisia. Justiscall kieltäytyy kaikesta vastuusta, jos käyttäjän ja ammattilaisen välillä syntyy riita, joka ei johdu Justiscallista.

Justiscallia ei voida pitää vastuussa missään olosuhteissa (i) lakiammattilaisen toimen suorittamatta jättämisestä tai huonosta suorittamisesta (ii) tiedoston sisällöstä, jonka käyttäjä on suorittanut kasvokkain tai videoneuvotteluneuvottelu.

 1. KÄYTTÄJÄN YLEISET VELVOLLISUUDET

 Käyttäjä hyväksyy:

 • noudattaa sopimuksen ehtoja;
 • asettaa Justiscallin saataville rajoituksetta kaikki asiakirjat käyttäjätietojen varmentamiseksi;
 • toimittaa Justiscalille sovittujen määräaikojen kuluessa kaikki Palvelun tarjoamiseen tarvittavat tiedot ja päivittää Käyttäjätiedot kirjallisesti. Käyttäjä on yksin vastuussa seurauksista, jotka aiheutuvat tietojen päivityksen epäonnistumisesta tai viivästymisestä;
 • varmistaa, että Palveluiden käyttöön tarvittava ja käytetty Laite on sille ilmoitettujen teknisten vaatimusten mukainen; Laitteiden toimittaminen, asennus ja ylläpito sekä niiden käytöstä aiheutuvat sähköisen viestinnän kustannukset (kuten puhelinkulut ja Internetin käyttökustannukset) ovat yksinomaan Käyttäjän vastuulla. Käyttäjän vastuulla on selvittää kyseisten Laitteiden ja palvelujen käyttöhinta asianomaisilta operaattoreilta;
 • suojautua tietojen, tiedostojen ja ohjelmien katoamisen tai hakkeroinnilta käyttämällä säännöllisesti päivitettyä virustorjuntaohjelmistoa;
 • rajoittaa pääsyä ja noudattaa äärimmäistä luottamuksellisuutta koskien Palveluiden käyttötapoja, olivatpa ne mitä tahansa, ja yleensä turvata nämä pääsytavat Palveluiden luvattoman käytön estämiseksi;
 • käyttää Palveluita sopimukseen sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti;
 • olla käyttämättä Palveluita tavalla, joka voisi vahingoittaa Justiscallin ja/tai lakiammattilaisten mainetta.
 • että Käyttäjätiedot, jotka hän välittää Palveluiden käytön yhteydessä, eivät rajoita kolmansien osapuolten oikeuksia ja oikeuksia olla valtuutettu jakamaan niitä.
 • käyttää alustaa ja palveluita vain yksityisiin tarkoituksiin. Palveluita ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin
 • Lisäksi käyttäjä:
 • on vastuussa (i) hänen tai hänen sukulaistensa palveluiden käytöstä, (ii) alustalla antamistaan käyttäjätiedoista ja (iii) siitä, että Justiscall ja/tai lainopilliset toimijat käyttävät niitä;
 • justiscall ei ole vastuussa vääristä profiileista.
 • korvaa Justiscallille, sen edustajille kaikki kulut (mukaan lukien oikeudenkäyntikulut, kulut ja kulut) ja vahingot, jotka liittyvät vaatimuksiin ja oikeustoimiin, jotka liittyvät (i) Käyttäjän ja/tai hänen sukulaistensa palveluiden käyttöön laittomassa, moraalittomassa, vilpillisesti tai sopimuksen ulkopuolisella tavalla; (ii) hänen toimittamat käyttäjätiedot ja niiden käyttö Justiscallin ja/tai lakimiesten ja heidän avustajiensa toimesta; (iii) Justiscallin ja minkä tahansa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksien loukkaus, joka johtuu Käyttäjän palveluiden käytöstä.
 1. HAKEMISTOPALVELU

 Hakemistopalvelun avulla käyttäjätiliä omaava Käyttäjä ja sivuston vierailija voivat etsiä lakimiestä eri kriteerien mukaan (sijainti, erikoisala, puhutut kielet, mies/nainen jne.) ja katsoa lakitoimijoiden sivua. näin pyydetty ja ilmoittaa lakimiehelle, että hän on yrittänyt sopia tapaamisen hänen kanssaan online-tilassa Justiscall-alustalla.

Justiscall ei takaa, että sen hakemisto sisältää kaikki Ranskan alueella ja tarkemmin käyttäjän maantieteellisellä hakualueella harjoittavat lainopilliset toimijat. Näin ollen Käyttäjä ei välttämättä löydä Lakimiesammattilaista Sivustolta käyttämällä Hakemistopalvelua.

JUSTISCALL ohjaa käyttäjää säänneltyä ammattia harjoittavien lakimiesten toimivaltaisten ammatillisten määräysten sivustolle sekä säänneltyä ammattia harjoittamattomien lakiammattilaisten edustustojen sivuille saadakseen kattavan luettelon kunkin asianomaisen ammatin jäsenistä . Luettelo ammattitilauksista on saatavilla Justiscall.fr-verkkosivustolla.

JUSTISCALL muistuttaa, että Hakemistopalvelua ei voida missään olosuhteissa rinnastaa palveluun, jossa asiakkaat osoitetaan LAKIAmmattilaisille, koska se ei ole kattava.

Käyttäjällä on aina oikeus valita lakitoimijat, joita hän neuvoo antamiensa määräysten, säänneltyihin ammatteihin sovellettavien eettisten määräysten ja sääntelemättömiin ammatteihin sovellettavien sitovien määräysten mukaisesti.

Justiscall ei ole millään tavalla vastuussa kunkin ammattilaisen sivulla olevien tietojen oikeellisuudesta. Näiden tietojen tarkkuus ja päivitys ovat yksinomaan mainitun ammattilaisen vastuulla.

 

 1. VERKKOAIKATAVAPALVELU

 Käyttäjä voi milloin tahansa varata ajan verkossa lakiammattilaisen - Justiscall -tilaajan kanssa itselleen tai sukulaiselle henkilökohtaiseen konsultaatioon, puhelinneuvonnan tai avustetun puhelinneuvonnan kautta tiettynä ajankohtana. Justiscall-alustan lakimieheltä ja jonka käyttäjä on aiemmin tunnistanut hakemistopalvelun kautta. Jokainen tapaaminen välittyy reaaliajassa Toimijalle, joka voi tarvittaessa siirtää tai jopa peruuttaa ajan. Tällöin Käyttäjälle ilmoitetaan välittömästi sähköpostitse ja/tai tekstiviestillä.

 • Käyttäjä voi myös (i) hallita tapaamisiaan ja sukulaistensa tapaamisia (peruutus, muutos) ja (ii) seurata tapaamistensa ja sukulaistensa tapaamisia.
 • Käyttäjän tehtävänä on tehdä tarpeellisilta tai asianmukaisilta näyttäviä tarkistuksia ennen varauksen tekemistä jollekin alustalle rekisteröidyistä lakitoimijoista.

Palvelujen käyttö ei laimenna, muokkaa tai vähennä suoraan tai välillisesti Justiscall Platformiin rekisteröityjen lakitoimijoiden vastuuta ja velvollisuuksia Käyttäjiä kohtaan. Lakialan toimijat harjoittavat ammattiaan täysin itsenäisesti, eettisten, lakisääteisten ja säännösten mukaisten velvoitteidensa mukaisesti ja yksinomaisella vastuullaan.

Justiscall ei ole millään tavalla vastuussa lakiammattilaisen peruutuksista tai poissaolosta sen jälkeen, kun Käyttäjä on varannut ajan online-ajanvarauspalvelun kautta.

Käyttäjä sitoutuu täyttämään kaikki tarvittavat tiedot, joita häneltä pyydetään Online-ajanvarauspalvelun asianmukaisen käytön kannalta.

Käyttäjälle kerrotaan, että ajanvaraus Online-ajanvarauspalvelun kautta on hänen puoleltaan vahva sitoumus ja että kaikista sovittuun tapaamiseen saapumatta jättämisestä on ilmoitettava etukäteen asianomaiselle lakimiehelle. Nämä tiedot voidaan antaa joko Justiscall Platformin tarjoaman peruutusjärjestelmän kautta tai millä tahansa muulla tavalla ottamalla yhteyttä ammattilaiseen. Käyttäjä hyväksyy, että hänelle on ilmoitettu, että hän vastaa yksinomaan seurauksista, jotka aiheutuvat siitä, että hän ei esitä tapaamisella asianomaiselle lakimiehelle.

Käyttäjälle ilmoitetaan myös, että lakimiehellä on mahdollisuus estää Käyttäjän online-ajanvaraus toisesta noudattamattomasta tapaamisesta alkaen. Jos lakimies päättää estää online-ajanvarauksen, Käyttäjä ei voi enää varata online-aikaa tälle lakimiehelle enintään kolmen (3) vuoden ajaksi tai siihen asti, kunnes asianomainen lakimies vapauttaa kykynsä varata aikoja verkossa. Lakimies on yksin vastuussa päätöksestään estää asiakkaan tapaaminen. Justiscall kieltäytyy kaikesta vastuusta riita-asioissa, jotka liittyvät asiantuntijan toimesta Asiakkaan online-ajan estoon.

 1. TELEKONSULTATIOPALVELU

 

Hyötyäkseen laadukkaasta Teleneuvontapalvelusta Käyttäjällä tulee olla vähintään seuraavat varusteet: (i) riittävän uusi älypuhelin tai tietokone, jossa on tyydyttävän resoluution kamera ja (ii) riittävän nopea Internet-yhteys (4G:ssä). Jos näin ei ole, lakimies voi lopettaa Teleneuvonnan ja, jos hän katsoo sen aiheelliseksi, veloittaa Käyttäjältä jo suoritettuihin toimiin liittyvät kulut. Justiscall on vain tekninen välittäjä Käyttäjän ja lakimiehen välillä, joka mahdollistaa etäkonsultoinnin videolähetyksellä, asiakirjojen lähettämisen sähköisesti ja verkkomaksun.

Varatessaan ajan Teleneuvotteluun Käyttäjä sitoutuu antamaan pankkitiedot, joita tarvitaan Teleneuvonnan verkkomaksuun. Maksujärjestelmä on ulkoistettu hyväksytylle maksupalveluntarjoajalle.

Ajanvarauksen aikana Käyttäjä pyydetään tulemaan puhelinneuvontaan muutama minuutti ennen sitä varmistaakseen älypuhelimen tai tietokoneen ääni- ja kuvayhteyden laadun.

Kun muodostat yhteyden telekonsultaatiota varten, lakimies asettaa Käyttäjän pitoon tämän harkinnan mukaan jääväksi ajaksi. Lakimies aloittaa sitten telekonsultaation. JUSTISCALL ei ole vastuussa ammattikäyttäjien viivästyksistä tai peruutuksista.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Teleneuvontapalvelua sellaisin ehdoin, että hän voi varmistaa luottamuksellisuuden ja sujuvan yhteydenpidon ammattilaisten kanssa. Erityisesti Käyttäjän tulee varmistaa, että Telekonsultointi suoritetaan riittävän valoisassa ja rauhallisessa paikassa laadukkaan puhelinkonsultoinnin mahdollistamiseksi.

Lakimies on ainoa tuomari etätuen merkityksestä Käyttäjälle ja voi tarvittaessa keskeyttää Teleneuvonnan, jos etätuen edellytykset eivät täyty. Teleneuvonnan kesto on jätetty ammattilaisten päätettäväksi. Käyttäjän tulee telekonsultaation aikana noudattaa ammattilaisten antamia ohjeita optimaalisen hoidon tai diagnoosin saamiseksi. Juridiset toimijat suorittavat telekonsultoinnin täysin riippumattomasti niille kuuluvien eettisten ja juridisten velvoitteiden mukaisesti. Telekonsultointi tapahtuu yksinomaan Käyttäjän ja ammattilaisten vastuulla.

Käyttäjä sitoutuu olemaan tallentamatta, kopioimatta tai levittämättä mitään sisältöä tai otteita Telekonsultoinnin yhteydessä keinoista, välineistä, prosessista tai tarkoituksesta riippumatta. Ammattilainen, Justiscall tai mikään muu kolmas osapuoli ei tallenna puhelinkonsultaatiota. Teleneuvontapalvelu antaa kuitenkin ammattilaisille mahdollisuuden ottaa kuvan etäkonsultaatiosta, jos se on tarpeen ja ainoastaan diagnoosin tekemisen helpottamiseksi tai asiakkaan tiedoston täydentämiseksi.

Käyttäjälle ilmoitetaan, että kaikista kuvaoikeuksien, yksityiselämän kunnioittamisen tai ammatti- ja lääkesalaisuuden loukkauksista voidaan langettaa seuraamuksia, mukaan lukien rikosoikeudelliset seuraamukset.

Mikäli Teleneuvonnan aikana ilmenee toimintahäiriö, Käyttäjän on välittömästi ilmoitettava asiasta ammattilaiselle. Käyttäjä, joka keskeyttää Teleneuvonnan aiheettomasti, sitoutuu vastuuseen ammattilaista kohtaan.

Teleneuvonnan päätyttyä lakimies vahvistaa Käyttäjän maksaman summan. Tilanteesta riippuen lakimies voi päättää pienentää tai olla peruuttamatta puhelinneuvonnasta.

Käyttäjä voi tällöin saada käyttäjätililleen vastaavan maksuilmoituksen ja tarvittaessa myös puhelinneuvonnan raportin ja/tai reseptin siirtymällä kohtaan "oma ajanvaraus" ja valitsemalla suoritetun puhelinneuvonnan. lataa mainitut asiakirjat. Reseptin laatiminen on ammattilaisen harkinnan varassa.

Suullinen tai kirjallinen lainvoimaisuus voi joutua syytteeseen ja Justiscall saattaa keskeyttää tai jopa sulkea käyttäjätilin.

Justiscall ei voi varmistaa telekonsultointipalvelunsa vaatimustenmukaisuutta ja sen käyttöä Ranskan lainkäyttövallan ulkopuolella.

Avustettu puhelinneuvonta: Avustetun puhelinneuvonnan yhteydessä valtion rekisteröimä sairaanhoitaja suorittaa online-ajanvarauksen ja etäkonsultoinnin käyttäjän puolesta Justiscall-tililtä.

DOKUMENTTIHALLINTA

 

Päästymällä käyttäjätililleen Käyttäjä voi:

 • lisää Asiakirjat "Omat asiakirjat" -välilehdelle itselleen ja/tai sukulaisille, joille hän varaa ajan verkossa Justiscall Online -aikataulupalvelun kautta, jolle hän on saanut luvan hallita heidän asiakirjojaan.
 • pääset käsiksi, tutustumaan ja lataamaan lainopillisten toimijoiden – Justiscall-tilaajien jakamia sähköisiä asiakirjoja ja reseptejä henkilökohtaisen kuulemisen tai etäneuvottelun jälkeen "Omat asiakirjat" -välilehdeltä.
 • jakaa asiakirjansa tilaajalakitoimijoille, kun varaat ajan verkossa Telekonsultaatiossa tai Justiscallin Omat tapaamiset -välilehdeltä hänelle tai
 • jakaa asiakirja kolmannen osapuolen kanssa sähköpostitse alustan kautta

Käyttäjä on edelleen asiakirjojen hallintapalveluun lisäämiensä asiakirjojen ja hänen lakitoimijoidensa hänen kanssaan jakamien asiakirjojen ainoa omistaja. Hänellä on mahdollisuus milloin tahansa lisätä, tarkastella, nimetä uudelleen, ladata ja poistaa näitä asiakirjoja. Käyttäjän poistama Dokumentti poistetaan pysyvästi sekä Käyttäjän tililtä että Justiscall-alustalla isännöityjen lakitoimijoiden tililtä, joiden kanssa Käyttäjä on saattanut jakaa Asiakirjan. Lakimies pidättää itsellään mahdollisuuden kopioida Asiakirjaa niin kauan kuin hänellä on pääsy siihen. Mikäli käyttäjä haluaa varmistaa, että ammattilainen poistaa Asiakirjan, hänen on pyydettävä viimeksi mainittua nimenomaisesti Asiakirjan poistamista.

Lisäksi Käyttäjä on yksin vastuussa niiden Asiakirjojen sisällön laillisuudesta, jotka hän lisää Dokumenttihallintapalveluun tai jonka hän jakaa lakitoimijoille tai muille henkilöille.

Justiscall ei ole millään tavalla vastuussa Asiakirjojen sisällöstä tai oikeellisuudesta, jotka lakihenkilöt ovat jakaneet Käyttäjän kanssa.

Käyttäjä lähettää laillisia henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja mille tahansa kolmannelle osapuolelle hänen yksinomaisella vastuullaan.

 1. IMMATERIAALINEN OMAISUUS

 Justiscallin palvelut ja kaikki ne muodostavat elementit ovat erityisiä mainintoja lukuun ottamatta Justiscallin yksinomaista omaisuutta.

Mitään Sopimuksen määräystä ei voida tulkita immateriaalioikeuksien luovutukseksi.

Justiscall myöntää Käyttäjälle Sopimuksen voimassaolon ajaksi henkilökohtaisen, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän ja ei-siirrettävän Justiscall-alustan käyttöoikeuden.

Käyttäjä sitoutuu olemaan (i) yrittämättä käyttää tai kopioida Justiscall-alustan lähdekoodeja; (ii) käyttää Justiscall-alustaa muihin tarkoituksiin kuin Palveluiden käyttöön; (iii) luoda kopioita Justiscall-alustasta; (iv) jäljentää, korjata, poimia, muokata, kääntää mille tahansa kielelle tai kielelle, käyttää uudelleen, järjestää, mukauttaa, purkaa (paitsi ja vain sovellettavan lain nimenomaisesti sallimissa rajoissa) tai sisällyttää Justiscall-alustaa toiseen ohjelmistoon tai luoda johdannaista toimii Justiscall-alustan pohjalta keinoista ja välineistä riippumatta; (v) myydä, vuokrata tai kaupallisesti hyödyntää Justiscall-alustaa eikä luovuttaa/myöntää Justiscall-alustaa kolmannelle osapuolelle; (vi) suorittaa penetraatiotestausta tai yrittää saada Palvelujen palvelun kieltäminen.

Käyttäjä hyväksyy, että tämän artiklan rikkominen on siviili- ja rikoslain mukaista väärentämistä.

Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Justiscall-alustaa ei ole tarkoitettu täyttämään hänen puoleltaan mitään erityisiä vaatimuksia ja että se tarjotaan "sellaisenaan". Justiscall sulkee pois kaikenlaiset takuut lain sallimissa rajoissa.

 1. JOUSITUS

 

14.1 – Keskeytys varoittamalla

 

Jos (i) Käyttäjä ei noudata Sopimuksen ehtoja tai (ii) Käyttäjä käyttäytyy, joka saattaa vahingoittaa Justiscallia ja/tai lakiammattilaista ja/tai muita käyttäjiä, tai (iii) rikkoo Voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti Justiscall antaa käyttäjälle virallisen ilmoituksen millä tahansa tavalla lähetetyn ilmoituksen jälkeen korjatakseen syytetyn vian seitsemän (7) päivän kuluessa ilmoituspäivästä ennen kuin automaattisesti keskeyttää tai rajoittaa käyttäjän pääsyä kaikki Palvelut tai osa niistä.

14.2 – Keskeytys ilman ennakkoilmoitusta

 

Vakavassa – havaittussa tai todistetussa – vaarassa (i) lakimiehelle ja/tai asiakkaalle tai (ii) Justiscallin tai alustan ammattilaisen maineelle, Justiscall voi keskeyttää tai rajoittaa "Käyttäjän pääsyä" kaikkiin Palveluihin tai osaan niistä ilman erillistä ilmoitusta. Käyttäjälle ilmoitetaan tästä keskeytyksestä millä tahansa tavalla.

Justiscall päättää yksipuolisesti sopimuksen keskeyttämisen seurannasta.

14.3 – Keskeyttämisen seuraukset

 

Palveluihin pääsyn keskeytymisen aikana Käyttäjä voi käyttää henkilötietoihinsa liittyviä oikeuksiaan henkilötietosuojakäytännön kohdan "Käyttäjän oikeudet" mukaisesti.

Justiscall ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat tämän artiklan mukaisesta Palveluiden keskeyttämisestä.

 1. PÄÄTTYMINEN

 

15.1 Irtisanominen Justiscallin toimesta

 

Käyttäjä hyväksyy tiedon, että Justiscall voi lopettaa kaikki palvelut tai osan niistä ilman, että tämän tarvitsee perustella päätöstään ja ilman korvausta. Tässä yhteydessä käyttäjälle ilmoitetaan, että Justiscallin on irtisanottava yksi (1) kuukausi.

Lisäksi, jos Käyttäjä tekee vakavan väärinkäytöksen, kuten yhden tai useamman Palvelun käyttämisen (a) Sopimuksen määräysten vastaisesti, (b) lakien ja määräysten vastaisesti (c), joka todennäköisesti vahingoittaa käyttäjän mainetta. Justiscall tai alustan ammattilainen tai toisen Käyttäjän fyysinen tai henkinen koskemattomuus, Justiscall voi lopettaa kaikki Palvelut tai osa niistä millä tahansa tavalla seitsemän (7) päivän varoitusajalla tosiasiallisesta keskeytyksestä ja ilman korvausta.

15.2 Käyttäjän irtisanominen

 

Käyttäjä voi irtisanoa Sopimuksen milloin tahansa pyytämällä Käyttäjätilinsä poistamista osoitteesta contact@justiscall.com tai kirjautumalla sisään Käyttäjätililleen ("Oma tili" -osio).

Henkilötietojen siirrettävyyttä koskevan oikeutensa mukaisesti käyttäjä voi palauttaa ne CSV- tai Excel-muodossa ennen käyttäjätilinsä poistamista. Käyttäjä vahvistaa, että hänellä on kaikki tarvittavat oikeudet ja/tai valtuutukset voidakseen noutaa edellä mainitut tiedot.

15.3 Irtisanomisen seuraukset

 

Sopimuksen irtisanominen Justiscallin tai Käyttäjän toimesta merkitsee automaattisesti (i) Käyttäjän palvelujen käyttöoikeuden päättymistä, (ii) kaikkien Käyttäjätietojen sekä kaikkien Käyttäjässä olevien asiakirjojen poistamista tai anonymisointia. Tili.

Justiscallilla on kuitenkin oikeus säilyttää kopio luottamuksellisista tiedoista kaikkiin sovellettavan lain edellyttämiin tarkoituksiin.

MITÄÄN VALTUUTTA PERITTÄVÄÄ SUMMAA EI VOI PERUSTAA KORVAUKSEEN. JOKAINEN KUUKAUSI ALKU ON MÄÄRÄ.

JOS KÄYTTÄJÄ TILAA KUUKAUDEN PUOLESSA, KOKO KUUKAUSI ERÄTYY. KAIKKI VUODEN MAKSUT PERUUTAAN VÄLITTÖMÄSTI VUODELTA (12 KUUKAUDTA). Jos käyttäjä tai JUSTISCALL irtisanoo sopimuksen mainituista syistä, hyvitystä ei voida pyytää.

 1. HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS

 Sivustolla Justiscall.com saatavilla oleva henkilötietosuojakäytäntö kuvaa Käyttäjän ja Justiscallin roolit ja velvollisuudet henkilötietojen käsittelyssä Palveluiden suorittamisen yhteydessä. Hyväksymällä nämä käyttöehdot käyttäjä ja Justiscall sitoutuvat noudattamaan mainitun henkilötietosuojakäytännön ehtoja.

 

 1. KEKSIT 

Justiscall nimenomaisesti kehottaa käyttäjää tutustumaan evästekäytäntöönsä, joka on olennainen osa näitä CU:ita.

 1. TIETOJEN SIIRTO SOVELLUKSEEN

 Käyttäjä antaa Justiscallin nimenomaisesti luvan siirtää Justiscall-alustalle kaikki käyttäjätiedot, jotka ovat tarpeen Justiscallin tarjoamien palvelujen täydelliseen käyttöön.

 1. YKSITYISYYDEN SUOJA

 

Kumpikin osapuoli takaa, että sopimusta edeltävässä ja sopimuksen jälkeisessä vaiheessa sekä sopimuksen täytäntöönpanon aikana jaettavat Luottamukselliset tiedot ovat tiukasti luottamuksellisia. Sellaisenaan kumpikin osapuoli sitoutuu (i) käyttämään Luottamuksellisia tietoja vain Sopimuksen toteuttamiseen ja siinä määrin kuin se on ehdottomasti tarpeen; (ii) toteuttaa kaikki tarvittavat varo- ja suojatoimenpiteet toisen osapuolen luottamuksellisten tietojen luottamuksellisuuden säilyttämiseksi ja luvattomien henkilöiden pääsyn estämiseksi ja vähintään tarjota heille samantasoinen suoja vain omille luottamuksellisille tiedoilleen; (iii) olemaan koskaan paljastamatta tai jäljentämättä toisen osapuolen luottamuksellisia tietoja muille henkilöille kuin sen jäsenille, työntekijöille, edustajille (a) joilla on oltava pääsy näihin luottamuksellisiin tietoihin täyttääkseen velvollisuudet, joita kyseinen osapuoli sitoo tai (b) joilla on sopimuksen nojalla kuultavaksi. Nämä jäsenet, työntekijät ja edustajat voivat käyttää sitä itse vain yllä olevien ehtojen (i) ja (ii) mukaisesti.

Luottamuksellisen tiedon vastaanottava osapuoli takaa kaikissa tapauksissa tämän luottamuksellisuussitoumuksen noudattamisen luottamuksellisen tiedon tuntevien henkilöiden, erityisesti sen työntekijöiden tai alihankkijoiden osalta.

Salassapitovelvollisuus on voimassa viisi (5) vuotta sopimuksen päättymisen jälkeen mistä tahansa syystä. Edellä olevasta huolimatta kumpikin osapuoli voi luovuttaa Luottamuksellisia tietoja ilman toisen osapuolen suostumusta siinä laajuudessa kuin toimivaltainen viranomainen tai oikeudellinen tai eettinen velvoite edellyttää tällaista luovuttamista.

 1. YLIVOIMAINEN ESTE

 

Osapuolet pitävät niitä ylivoimaisena esteenä, tilanteina, joiden osatekijät ovat siviililain 1218 §:n ja kassaatiotuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisia. Tällaisen tapahtuman sattuessa uhrin on välittömästi ilmoitettava kirjallisesti toiselle Sopijapuolelle.

Ylivoimainen este keskeyttää asianomaisen osapuolen velvoitteiden noudattamisen sinä aikana, jona ylivoimainen este tulee voimaan. Siitä huolimatta osapuolet pyrkivät minimoimaan seuraukset niin pitkälle kuin mahdollista. Jos ylivoimaisen esteen vuoksi jompikumpi osapuolista ei pysty täyttämään Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan yli kolmenkymmenen (30) peräkkäisen päivän ajan, kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa Sopimuksen lähetettyään kirjatun kirjeen, jossa on vastaanottotodistus. Tämän jälkeen osapuolet eivät ole enää sidottu niiden velvoitteisiin, lukuun ottamatta erityisesti niitä, jotka johtuvat tämän sopimuksen artikloista "Immateriaalioikeus", "Luottamuksellisuus", "Henkilötietojen suoja" ja "Vastuu" ilman korvausta tai seuraamuksia, jostain syystä maksetaan kummaltakin puolelta.

 1. ERI

 

 • Luopuminen: Se, että jompikumpi osapuoli ei hyödynnä yhtä tai useampaa sopimuksen määräystä, ei saa missään tapauksessa merkitä tämän osapuolen luopumista käyttääkseen niitä myöhemmin.
 • Osittainen mitättömyys: jos tietyt sopimuksen määräykset eivät ole sovellettavissa mistä tahansa syystä, mukaan lukien sovellettavan lain tai määräyksen vuoksi, Justiscall ja Käyttäjä ovat edelleen sopimuksen muiden ehtojen sitomia ja pyrkivät korjaamaan soveltumattomat lausekkeet. samassa hengessä kuin se, joka vallitsi päätelmän aikana.
 • Todistussopimus: Osapuolet sopivat nimenomaisesti siitä, että mikä tahansa asiakirja, joka on allekirjoitettu dematerialisoidulla tavalla sopimuksen puitteissa (i) muodostaa mainitun asiakirjan alkuperäiskappaleen; (ii) sillä on sama todistusarvo kuin käsin paperille allekirjoitetulla kirjoituksella ja se voidaan pätevästi vastustaa osapuolia; (iii) todennäköisesti esitetään tuomioistuimessa asiakirjatodisteena riita-asioissa. Näin ollen osapuolet tunnustavat, että mikä tahansa aineettomasti allekirjoitettu asiakirja on todiste mainitun asiakirjan sisällöstä, allekirjoittajan henkilöllisyydestä ja hänen suostumuksestaan noudattaa sopimuksessa allekirjoitetusta asiakirjasta johtuvia tosiseikkojen ja oikeudellisia velvoitteita ja seurauksia. dematerialisoidulla tavalla. Sopimuksen irtisanominen tai päättyminen ei voi kyseenalaistaa niiden asiakirjojen todistusvoimaa, jotka on allekirjoitettu dematerialisoidusti ennen sopimuksen päättymispäivää.
 • Todistuskeinot: Justiscall voi vedota Justiscallille lähetettyihin viesteihin, jotta Justiscallin ja/tai lainopillisten toimijoiden maineelle tai asiakkaiden fyysiselle tai henkiselle koskemattomuudelle aiheutunut vahinko (todistettu tai oletettu) voidaan todeta. anonymisoidaan vaihtojen luottamuksellisuuden takaamiseksi, niin kauan kuin viestien sisältö ei salli niiden tunnistamista.
 • Palaute: Jos Käyttäjä antaa Justiscallille palautetta Palveluiden toimivuudesta tai toimivuudesta (mukaan lukien virheiden tai parannusten tunnistaminen), Käyttäjä sitoutuu myöntämään Justiscallille rajoituksetta tai maksuja siihen liittyvät oikeudet, omistusoikeudet ja korot.
 • Oikeudet ja luvat: Kumpikin osapuoli vakuuttaa, että sillä on tarvittavat oikeudet ja luvat sopimuksen tekemiseen ja siinä mainittujen velvoitteiden täyttämiseen.
 • Riippumattomuus: Osapuolten välillä on täysin selvää, että kumpikin osapuoli toimii tässä itsenäisenä sopimuspuolena ja että kumpaakaan osapuolta ei voida pitää toisen osapuolen työntekijänä, edustajana, jakelijana, päämiehenä tai edustajana.
 • CU:n muutokset: Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että CU:n aito versio on se, joka löytyy verkosta, kun hän käy Sivustoa ja/tai käyttää Palveluita. Käyttäjän on siksi katsottava CU:n versiota online-tilassa sen käyttöpäivänä ja kyseisessä käytössä.

Justiscall voi vapaasti muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa, erityisesti ottaakseen huomioon kaikki Sivuston, alustan ja/tai sen palvelujen muutokset sekä kaikki oikeudelliset, säädökset, oikeuskäytännön ja/tai teknisen kehityksen tai rajoitukset. Mikäli Sivustolle, alustalle, palveluihin ja/tai niiden pääsy- ja käyttöehtoihin tehdään merkittäviä muutoksia, Justiscall ilmoittaa siitä Käyttäjälle millä tahansa keinolla ja ennakkoilmoituksella.

 • Tekninen tuki ja tuki: Justiscall tarjoaa Käyttäjälle puhelinapupalvelun, joka on saatavilla seuraavasta numerosta: 0805 951 258. Puhelinneuvontapalvelun aukioloajat ovat seuraavat: arkisin klo 9-18, lukuun ottamatta pyhäpäiviä. Nämä ajat voivat muuttua poikkeuksellisissa olosuhteissa.
 • Tyytyväisyyskysely: Justiscall varaa oikeuden lähettää täsmällisesti tyytyväisyyskyselyitä sähköpostitse kenelle tahansa Käyttäjälle, jonka tarkoituksena on arvioida Käyttäjän Palvelujen laatua, eikä sillä ole Justiscallille velvollisuutta vastata niihin.
 • Reklamaatioiden käsittely: Käyttäjä voi lähettää Palveluiden käyttöön liittyvän valituksen osoitteeseen contact@justiscall.com
 • Korruption torjunta: Osana sopimukseen liittyvää toimintaa tai Justiscallin ja käyttäjän välisen suhteen yhteydessä Justiscall ja Käyttäjä sitoutuvat noudattamaan Ranskan ja Euroopan laki- ja määräyksiä sekä kansainvälisesti tunnustettuja periaatteita, jotka liittyvät korruption torjuntaan.
 • Vahingon minimointi: Osapuolet pyrkivät saavuttamaan sopimuksessa mainitut tavoitteet. Erityisesti velvoitteen täyttämättä jättämisestä kärsineen osapuolen on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin minimoidakseen siitä mahdollisesti aiheutuvan vahingon. Jos se ei toimi näin, se voi saada toiselta vain korvauksen vahingosta, jota se ei voinut välttää.
 • Beta-versio: Justiscall voi tarjota Käyttäjälle kokeilemaan tiettyjen Palveluiden beta-versioita. Nämä beta-palvelut tarjotaan vain arviointitarkoituksiin, eikä niitä saa käyttää tuotantoympäristössä. Käyttäjä ymmärtää, että nämä beta-palvelut voivat sisältää bugeja, virheitä ja muita ongelmia, ja hyväksyy nämä "sellaisenaan", ilman minkäänlaista takuuta Justiscall (i) ei ole vastuussa ongelmista, jotka liittyvät Käyttäjän beta-palvelujen käyttöön; (ii) voi lopettaa sen käytön; (iii) voi poistaa kaikki tällaisten beta-versioiden sisältämät tiedot ilman vastuuta.
 • Testi: Pääsy Palveluihin testitilassa edellyttää, että Käyttäjä hyväksyy etukäteen nämä käyttöehdot. Kokeilupalvelut tarjotaan myös "sellaisenaan" ilman minkäänlaista tukea tai takuita, joko ilmaistua tai oletettua.
 • Tulkinta: Sanat yksikkömuodossa sisältävät monikon ja paheen. Viittaus asiakirjaan, standardiin, säännökseen, koodiin tai mihin tahansa muuhun asiakirjaan tarkoittaa tämän asiakirjan, standardin, säännöksen tai koodin muutoksia tai päivityksiä. Kaikki viittaukset rahasummaan viittaavat euroon. Viittaus asiakirjaan, standardiin, säännökseen, koodiin tai mihin tahansa muuhun asiakirjaan tarkoittaa tämän asiakirjan, standardin, säännöksen tai koodin muutoksia tai päivityksiä.
 • Kolmannen osapuolen sivustot: Justiscall ei ole vastuussa sellaisten kolmansien osapuolien sivustojen toiminnasta, tietojen laadusta ja sisällöstä, joita Justiscall ei hallitse minkäänlaisesti, mutta joihin Palvelut voivat viitata.
 1. OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

 Justiscall-palveluita ylläpitää Justiscall, yksinkertaistettu osakeyhtiö

Palvelujen isännät ovat HDS-sertifioituja 26.2.2018 annetun koodiasetuksen nro 2018-137 pykälän L1111-8 mukaisesti, joka koskee henkilötietojen ylläpitoa. Heidän nimensä voidaan antaa yksinkertaisesta pyynnöstä osoitteeseen contact@justiscall.com.

Sertifikaatti, josta nämä isännät hyötyvät, on National Commission for Computing and Liberties (CNIL) myöntämä sertifikaatti. Oikeudellisia tietoja ei saa myydä tai siirtää kolmansille osapuolille kaupallisiin tai mainostarkoituksiin.

 1. SOVELTAMISALA – SOVELLETTAVA LAKI JA TOIMIVALTA

 

Käyttäjälle kerrotaan, että Sivusto on tarkoitettu Ranskassa asuville asiakkaille ja että se on Ranskan lain alainen. Myös selaamalla Sivustoa tai käyttämällä Justiscallin palveluita Käyttäjä suostuu Ranskan lakiin.

Ennen kiistanalaista toimintaa Justiscall ja Käyttäjä pyrkivät hyvässä uskossa sopimaan sovinnollisesti näiden käyttöehtojen pätevyyteen, tulkintaan, toteuttamiseen tai toteuttamatta jättämiseen, keskeyttämiseen, päättämiseen tai irtisanomiseen liittyvät riidat mistä tahansa syystä ja millä tahansa perusteella. Justiscallin ja Käyttäjän on tavattava vertaillakseen näkemyksiään ja tehdäkseen kaikki hyödylliset havainnot, jotta he voivat löytää ratkaisun väliseen ristiriitaan.

Justiscall ja Käyttäjä pyrkivät pääsemään sovintoratkaisuun kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun jompikumpi heistä on ilmoittanut sovintoratkaisun tarpeellisuudesta kirjatulla kirjeellä, jossa on vastaanottotodistus.

Oikeustoimia ei voida hyväksyä ennen kuin tätä riitojen sovintoratkaisumenettelyä on noudatettu täysimääräisesti, paitsi säilyttääkseen heidän kanneoikeutensa tai välttääkseen välittömän vahingon.

Sopimuksen pätevyyteen, soveltamiseen tai tulkintaan liittyvät vaikeudet ovat sovintoratkaisun puuttuessa toimivaltaisten tuomioistuinten lainkäyttövallan alaisia Ranskan lain mukaisesti. Toimivaltainen lainkäyttöalue on JUSTISCALL-yhtiön kotipaikan toimivalta.

 

TAKAISIN
fiSuomi